Chạy CMD (command prompt) với quyền administrator trên Windows 8

Có nhiều cách để chạy command prompt với quyền administrator trên Windows 8. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn cách pin command prompt vào Start Screen để chạy với quyền admin mỗi lần click vào.

061112063358 pin elevated command prompt to start screen step thumb1 Chạy CMD (command prompt) với quyền administrator trên Windows 8

Bước 1: Click chuột phải trên desktop, chọn New > Shortcut

061112063736 pin elevated command prompt to start screen step1 thumb1 Chạy CMD (command prompt) với quyền administrator trên Windows 8

Bước 2: Gõ vào C:WindowsSystem32cmd.exe (Thay thế ổ C với ổ dĩa bạn cài đặt win). Click Next.

061112063836 pin elevated command prompt to start screen step2 thumb1 Chạy CMD (command prompt) với quyền administrator trên Windows 8

Bước 3: Nhập tên cho shortcut và nhấn Finish

061112063917 pin elevated command prompt to start screen step3 thumb1 Chạy CMD (command prompt) với quyền administrator trên Windows 8

Bước 4: Click phải lên shortcut > Properties.

061112063933 pin elevated command prompt to start screen step4 thumb1 Chạy CMD (command prompt) với quyền administrator trên Windows 8

Bước 5: Chọn tab Shortcut rồi bấm nút Advanced… Sau đó check vào Run as administrator. Click Ok và click Apply.

061112063950 pin elevated command prompt to start screen step5 thumb1 Chạy CMD (command prompt) với quyền administrator trên Windows 8

061112064055 pin elevated command prompt to start screen step6 thumb1 Chạy CMD (command prompt) với quyền administrator trên Windows 8

Bước 6: Click phải lên shortcut chọn Pin to Start. Từ bây giờ, mỗi lần chạy command prompt, bạn sẽ chạy với quyền admin.

061112064117 pin elevated command prompt to start screen step7 thumb1 Chạy CMD (command prompt) với quyền administrator trên Windows 8

Nguồn: intowindows